Akty prawne

Regulamin rekrutacji uczniów do szkolnych punktów konsultacyjnych
przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu