Dwujęzyczność - podaruj dziecku swój język ojczysty

Otrzymaliśmy od Ambasady RP w Luksemburgu poradnik dotyczący dwujęzyczności i przekazujemy go Państwu do przeczytania.

Poniżej informacja od p. Pii Libickiej-Regulskiej - Konsula RP Ambasady RP w Luksemburgu:
"Wspieranie i promowanie „dwujęzyczności” jest jednym z priorytetów MSZ, jaki postawiony został na rok 2018 i zapewne nie zmieni się to w kolejnych latach. Pierwszoplanowe znaczenie w polityce polonijnej ma wsparcie udzielane w szeroko rozumianej sferze oświaty, gdyż ta dziedzina życia polskiego poza granicami kraju ma decydujące znaczenie dla kształtowania – obecnie i w przyszłości - tożsamości narodowej polskich społeczności. Zagadnienie „dwujęzyczności” jest niezwykle istotne w utrzymywaniu znajomości języka polskiego oraz kultywowaniu tradycji i kultury polskiej wśród dzieci emigrantów, ale też z dwujęzyczności płynie szereg rozmaitych korzyści dla rozwoju emocjonalnego dziecka, dla jego rozwoju intelektualnego, rozwoju społeczno-kulturalnego. Niestety zdarza się, że wśród naszych rodaków nadal pokutuje przekonanie, że równoległa nauka dwóch języków może negatywnie wpływać na naukę mówienia u dzieci i jest dla nich obciążeniem."

ZałącznikRozmiar
PDF icon Dwujezycznosc - poradnik .pdf932.52 KB