Dzień Ziemi - ekologiczny konkurs plastyczny

EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY
„ Ziemia naszym domem, więc dbajmy o nią”
Jeśli lubisz rysować, malować, wymyślać i ekologia jest dla Ciebie ważna,
weź udział w naszym konkursie!!!
Cele konkursu:
1. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w różnej postaci.
2. Zachęcanie uczniów do działania na rzecz ochrony środowiska.
3. Kształtowanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, inspirowanie do aktywności twórczej.
4. Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, jako jednej z form artystycznego wyrazu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Luksemburgu w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie kl. I – III - „Ekologiczna zabawka”
II kategoria – uczniowie kl. IV – VIII oraz gimnazjum - plakat o tematyce ekologicznej.

Zakres tematyczny:

I kategoria – uczniowie kl. I – III- „Ekologiczna zabawka”
Zadaniem uczniów klas I-III zgłaszających się do konkursu jest wykonanie pracy przestrzennej - zabawki , wykorzystując surowce wtórne. Z pozoru nieatrakcyjne "odpadki" jak rolki po ręcznikach papierowych, kapsle, zakrętki, pudełka po lodach, plastikowe butelki i skrawki materiałów, kawałki folii, puszki po napojach, pudełka oraz gazety uczniowie wykorzystają do stworzenia własnych prac plastycznych.

II kategoria – uczniowie kl. IV – VIII oraz gimnazjum.
Zadaniem uczniów klas IV-VII i gimnazjum zgłaszających się do konkursu jest wykonanie autorskiego plakatu o tematyce ekologicznej, zachęcającego do segregowania śmieci oraz dbania o środowisko. Pracę należy wykonać dowolną techniką plastyczną lub techniczną (malarstwo, kolaż, wyklejanka, wycinanka, szkic itp.) na papierze w formacie A3 lub A4.

Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać prace wykonane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie.
2. Praca zgłoszona do konkursu musi na odwrocie zawierać dokładne dane ucznia: imię i nazwisko oraz klasę.
3. Każdy z uczestników przygotowuje tylko jedną pracę konkursową.
4. Prace konkursowe należy dostarczyć do szkoły do dnia 23 marca 2019 r.
5. Uczniowie przekazują swoje prace konkursowe do wychowawców klas.
6. Wraz z pracą konkursową uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia podpisanych zgód rodziców, które znajdują się w regulaminie konkursu.

Zasady oceny prac konkursowych

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
• związek pracy z tematem konkursu,
• wartość artystyczna i oryginalność pracy.
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 6 kwietnia 2019 r.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz podczas spotkania z okazji Dnia Ziemi.
4. Prace konkursowe będzie można oglądać na wystawie podczas obchodów Dnia Ziemi 6 kwietnia 2019 r w naszej szkole.

Organizatorzy:

1. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Luksemburgu
2. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu APEEPL

W załączniku regulamin i wymagane zgody rodziców.