Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

Kierownik SPK 

Dominika Chrostek-Nowak
e-mail: luksemburg@orpeg.pl

  

Język polski   
 

Gabriela Kaziuk
e-mail: gabikaziuk@gmail.com 

Magdalena Wiejak
e-mail: 
magdawiejak2907@gmail.com

Dominika Chrostek - Nowak
e-mail: dominikachrosteknowak@gmail.com

   

Wiedza o Polsce 

Magdalena Osiewała
e-mail:  magdalenasufryt@gmail.com 

Magdalena Wiejak
e-mail: 
magdawiejak2907@gmail.com

 

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Dros
e-mail: barbara.dros@laposte.net 

Małgorzata Bednarek
e-mail: m_bednarek142@o2.pl

 

Biblioteka 

Gabriela Kaziuk
e-mail: gabikaziuk@gmail.com 

Dominika Chrostek-Nowak
e-mail: luksemburg@orpeg.pl