Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

Kierownik SP

Dominika Chrostek-Nowak
e-mail: luksemburg@orpeg.pl

  

Język polski   
 

Magdalena Wiejak

e-mail: magdawiejak2907@gmail.com

Dominika Chrostek - Nowak
e-mail: dominikachrosteknowak@gmail.com

   

Wiedza o Polsce 

Magdalena Osiewała
e-mail:  magdalenasufryt@gmail.com 


 

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Dros
e-mail: barbara.dros@laposte.net 

Małgorzata Bednarek
e-mail: m_bednarek142@o2.pl

 Justyna Sowińska

e-mail: justyna.klawa@gmail.com

Biblioteka 

Magdalena Osiewała
e-mail:  magdalenasufryt@gmail.com