II spotkanie Rady Rodziców

W dniu 30.09.2017 o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców (RR) w sali koło biblioteki na trzecim piętrze.

Celem spotkania jest:

1. Wybranie czlonkow nowej Rady Rodzicow na rok szkolny 2017-2018.
2. Przekazanie obowiazkow z poprzedniej Rady Rodzcow do nowej.

Wszystkich wybranych przedstawicieli klas oraz zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,

Rada Rodziców SPK Luksemburg