III spotkanie Rady Rodziców

W dniu 18.11.2017 o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców (RR) w sali koło biblioteki na trzecim piętrze.

Celem spotkania jest:

1. Omówienie budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2017-2018 wraz z ustaleniem składki na RR.

2. Omówienie harmonogramu / kalendarza akcji na rok szkolny 2017-2018.

3. Organizacja najbliższej imprezy mikołajkowej planowanej na dzień 02/12/2017.

Wszystkich wybranych przedstawicieli klas oraz zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,

Rada Rodziców SPK Luksemburg