Koniec roku 2017/2018

W sobotę 7 lipca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w SPK w Luksemburgu. Stawili się uczniowie, ich rodzice, dziadkowie oraz inni zaproszeni goście. Na uroczystości nie zabrakło też przedstawiciela Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu - przybyła pani konsul Pia Libicka-Regulska.
W przemówieniu p. kierownik szkoły zwróciła się do uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli organizacji pomagających szkole, podsumowując wydarzenia w minionym roku szkolnym i dziękując za trud całorocznej pracy. Potem nastąpiły przemówienia p. Konsul i reprezentantów Rady Rodziców, połączone z wręczeniem nagród dla uczniów. Pani Konsul wyróżniła nagrodami książkowymi naszą wolontariuszkę - Julię oraz 11 uczniów biorących udział w II etapie Dyktanda Polonijnego. Rada Rodziców zakupiła nagrody książkowe dla każdego ucznia, poza tym uhonorowała książkami 20 najwierniejszych czytelników.
Po oficjalnej części poszczególne klasy zaprezentowały program artystyczny ku radości zgromadzonej publiczności. Wystąpił także zespół taneczny, który działa przy naszej szkole dzięki stowarzyszeniu rodzice.lu. Uczniowie we wspaniałych strojach ludowych przedstawili 3 tańce ludowe. Było pięknie, kolorowo i radośnie. Następnie uczniowie udali się ostatni raz w tym roku szkolnym do sal lekcyjnych, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa szkolne.
Wszystkim życzymy wspaniałych, słonecznych, udanych wakacji!