Konkurs ekologiczny

Podsumowanie wyników

Ekologicznego Konkursu Plastycznego

w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Luksemburgu.

 

Organizatorzy konkursu: 

1. Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Luksemburgu 

2. Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu APEEPL

     Cele konkursu: 

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w różnej postaci. 

2. Zachęcanie uczniów do działania na rzecz ochrony środowiska. 

3. Kształtowanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, inspirowanie do aktywności twórczej. 

4. Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, jako jednej z form artystycznego wyrazu. 

 

      Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Luksemburgu w następujących kategoriach wiekowych: 

I kategoria – uczniowie kl. I – III–„ Ekologiczna zabawka” 

II kategoria – uczniowie kl. IV – VIII oraz gimnazjum– Plakat o tematyce ekologicznej. 

 

      Zadaniem uczniów klas I-III zgłaszających się do konkursu było wykonanie pracy przestrzennej- zabawki, wykorzystując surowce wtórne. Z pozoru nieatrakcyjne "odpadki" jak rolki po ręcznikach papierowych, kapsle, zakrętki, pudełka po lodach, plastikowe butelki i skrawki materiałów, kawałki folii, puszki po napojach, pudełka oraz gazety uczniowie wykorzystają do stworzenia własnych prac plastycznych. 

      Zadaniem uczniów klas IV-VIII i gimnazjum zgłaszających się do konkursu było wykonanie autorskiego plakatu o tematyce ekologicznej, zachęcającego do segregowania śmieci oraz dbania o środowisko. Pracę należało wykonać dowolną techniką plastyczną lub techniczną (malarstwo, kolaż, wyklejanka, wycinanka, szkic itp.) na papierze w formacie A3 lub A4.

 

      Prace konkursowe, dzieci dostarczyły do szkoły do dnia 23 marca 2019 r

 

       Konkurs został rozstrzygnięty 23 marca 2019 r. W tym dniu zebrało się Jury w składzie: p. Joanna Jansen, p. Magdalena Zaglaniczny, p. Magda Wiejak i p. Anna Włodkiewicz, które dokonało oceny prac konkursowych. W sumie komisja oceniła 19 prac. 

 

      Laureatami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: 

I kategoria – uczniowie kl. I – III–„ Ekologiczna zabawka” 

 

  • I miejsce- Lena kl. 2
  • II miejsce- Matylda kl. 2
  • III miejsce- Krzysztof  kl. 3
  • Wyróżnienie- Wiktoria  kl. 1b
  • Wyróżnienie- Rafał  kl. 1b
  • Wyróżnienie- Dawid  kl. 1b
  • Wyróżnienie- Gabriela  kl. 1 b

 

II kategoria – uczniowie kl. IV – VIII oraz gimnazjum– Plakat o tematyce ekologicznej. 

 

  • I miejsce- Weronika  kl.4 b
  • II miejsce- Oktawia kl. 4b
  • III miejsce- Nela Kita kl. 4a

 

      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły, stronie stowarzyszenia rodziców APEEPL oraz podczas spotkania z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole 6 kwietnia 2019 r. Tego dnia również zostaną wręczone nagrody laureatom oraz uczestnikom konkursu. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu APEEPL.

      Prace konkursowe będzie można oglądać na wystawie podczas obchodów Dnia Ziemi 6 kwietnia 2019 r. w naszej szkole.