Legitymacje szkolne

Sprawy związane z wystawianiem i przedłużaniem legitymacji szkolnych:
Wystawianiem legitymacji szkolnych (w tym duplikatów) i ich przedłużaniem zajmuje się sekretariat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Rodzice zainteresowani wyrobieniem legitymacji szkolnej dla dziecka (ucznia) uprawniającej do zniżek na przejazdy transportem publicznym w Polsce, powinni dopełnić następujących formalności:
- pobrać dokument (wniosek) ze strony szkolnej lub od wychowawcy/kierownika
- wypełnić wniosek
- dostarczyć aktualne zdjęcie ucznia (właściwy format) z opisem na odwrocie zawierającym imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia.

Uprzejmie prosimy o czytelne wypełnianie wniosków oraz załączanie zdjęć o wymiarach zgodnych z podanymi we wniosku.

Wnioski o wyrobienie legitymacji ze zdjęciem oraz legitymacje do przedłużenia ważności należy złożyć u wychowawców.
Nastepnie, po utworzeniu zbiorczej listy, kierownik SPK przesyła je do ORPEG w Warszawie wyłącznie w dwóch terminach w ciągu roku szkolnego:

- w październiku (po zebraniu wniosków i legitymacji we wrześniu)
- w styczniu (po wcześniejszym zebraniu wniosków i legitymacji)