List okolicznościowy Ministra Sz. Szynkowskiego vel Sęk do Polonii