Nowy Kierownik SPK w Luksemburgu.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 stycznia 2017 r. obowiązki Kierownika SPK przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburskim pełni Pani Iwona Skałecka.

Pani Iwona Skałecka jest nauczycielem dyplomowanym, posiadającym 23-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. W chwili obecnej Pani Skałecka kończy Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą.