Pasowanie uczniów klas pierwszych

16 listopada 2019 roku był dla naszej szkoły dniem odświętnym, radosnym i wyjątkowym. W poczet społeczności szkolnej przyjęci zostali uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w klasach pierwszych Szkoły Polskiej (klasa Ia i Ib). Na uroczystość pasowania, poza pierwszoklasistami, zaproszono równiez ich rodziców. Uczniowie przedstawili program artystyczny, ale także zadano im pytania związane ze szkołą, z którymi doskonale sobie poradzili. Po części artystycznej nastąpiło ślubowanie. Pani Kierownik Dominika Chrostek-Nowak pasowała pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Następnie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy sfinansowane przez Radę Rodziców oraz maskotki, które ufundowało Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu. Pierwszakom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy i witamy ciepło w szkolnej społeczności!