Pasowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 21 oraz 28 listopada 2020 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość „Pasowania na ucznia”, w której wzięli udział uczniowie klasy 1 wraz z wychowawcą oraz Kierownikiem Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Luksemburgu. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom oraz pluszową zabawkę. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Upominki ufundowało Stowarzyszenie Rodziców w Luksemburgu.