Pożegnanie Pani Kierownik Iwony Skałeckiej

  2 marca 2019 roku nasza cała społeczność szkolna zebrała się w auli by pożegnać odchodzącą z naszej szkoły Panią Kierownik Iwonę Skałecką. Chcemy wyrazić swoją wdzięczność za pełnienie funkcji kierownika naszej placówki . A w szczególności za: zaangażowanie w edukację i wychowanie, za każdy dzień spędzony z nami, chociaż wiadomo, że czasami nie było łatwo. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość, za pomoc w trudnych chwilach i za to, wszyscy uczniowie w szkole czuli się bezpiecznie. Dziękujemy za uśmiech, za dobre słowo, za wiedzę oraz za mądre rady.

Życzymy, aby wszystkie plany i marzenia spełniły się właśnie teraz, aby nie opuszczał Pani Kierownik dobry humor, aby znalazła czas dla siebie, na realizację swoich pasji i oczywiście pomyślności w realizacji nowych planów zawodowych. A w życiu osobistym dobrego zdrowia, ciepła i spokoju.

Przez cały ten czas Pani Kierownik starała się jak najlepiej, najrzetelniej przekazać wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań spoczywających na szkole, dlatego wszyscy pracownicy szkoły wyrażają ogromną wdzięczność, bo zawsze, nawet w trudnych chwilach, pomagała Pani i dzieliła się własnym doświadczeniem. Mimo wielu zajęć i trosk miała czas dla swoich pracowników, dodając otuchy i pomagając znaleźć optymalne rozwiązania. Praca przy boku Pani Kierownik była zaszczytem i wyróżnieniem.

Dziękujemy !

Cała społeczność Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Luksemburgu