Podręczniki 2020/2021

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia zakupione zostają z dotacji państwowej.
Podręczniki są wpisane do zasobów biblioteki szkolnej i wypożyczane uczniom na czas roku szkolnego.
Według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczniki zakupione z dotacji mają służyć przez trzy kolejne lata, a w przypadku zniszczenia czy zagubienia podręcznika przez ucznia, ponosi on materialną odpowiedzialność za zakup nowego egzemplarza.

W roku szkolnym 2020/2021 dla poszczególnych klas obowiązują następujące podręczniki:

SZKOŁA PODSTAWOWA
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa 1
Elementarz Odkrywców 1 – podręcznik i ćwiczenia (wydawnictwo Nowa Era)
Klasa 2
Elementarz Odkrywców 2 – podręcznik i ćwiczenia (wydawnictwo Nowa Era)
Klasa 3
Elementarz Odkrywców 3 – podręcznik i ćwiczenia (wydawnictwo Nowa Era)
Język polski
Klasa 4
Język polski 4. Między nami – podręcznik i ćwiczenia (GWO)
Klasa 5
Język polski 5. Między nami – podręcznik i ćwiczenia (GWO)
Klasa 6
Język polski 6. Między nami – podręcznik i ćwiczenia (GWO)
Klasa 7
Język polski 7. Między nami – podręcznik i ćwiczenia (GWO)

Wiedza o Polsce
Klasa 4
Podróże w czasie 5 – podręcznik i ćwiczenia (GWO)
Klasa 5
Podróże w czasie 5 – podręcznik i ćwiczenia (GWO)
Klasa 6
Podróże w czasie 6 – podręcznik i ćwiczenia (GWO)
Klasa 7
Podróże w czasie 7 – podręcznik i ćwiczenia (GWO)