Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców rok szkolny 2017/2018

 

Rep. Klasy
Imię i Nazwisko
Funkcja
Email
1
Anna Wonner
Członek
2
Mirosław Frydel
Przewodniczący
3A
Grażyna Guz
Członek
4A
Ewa Gorzelany
Członek
4B
Karol Maziukiewicz
Skarbnik
5
Marta Andrzejewska
Zastępca Przewodniczącego
6
Wojciech Imiolczyk
Członek Komisji Rewizyjnej
7/ Gimnazjum
Maciej Chomicki
Członek Komisji Rewizyjnej