Rada Rodziców w nowym kształcie rozpoczęła swoją działalność

Rada Rodziców w nowym kształcie rozpoczęła swoją działalność

W myśl ustawy o systemie oświaty Rada Rodziców wybierana jest każdorazowo z początkiem nowego roku szkolnego. Tak też stało się w tym roku i z radością informujemy o jej nowym kształcie osobowym. W dniu 12.11.2016 na zebraniu delegowanych do Rady przedstawicieli poszczególnych oddziałów klasowych wyłoniono Zarząd tejże Rady w następującym kształcie:

Przewodniczący Mirosław Frydel
Zastępca Przewodniczącego Helena Morawska
Skarbnik Karol Maziukiewicz
Członek Komisji Rewizyjnej Magdalena Zaglaniczny
Członek Komisji Rewizyjnej Grażyna Guz

W imieniu całej społeczności Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga życzymy wszystkim członkom Rady i Zarządowi owocnej i pełnej satysfakcji pracy na rzecz wspólnego dobra szkoły.
Korzystając z okazji chcemy też wyrazić wdzięczność Radzie Rodziców sprawującej funkcję w roku szkolnym 2015/2016 za wszelkie ich inicjatywy i pracę. Kreatywność Państwa, wspólna analiza potrzeb placówki pozwoliły rozwijać osobowość i zainteresowania uczniów, zaspokajać ich edukacyjne oczekiwania oraz poprawiać warunki nauki, a w szczególności bezpieczeństwo. Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się przewodniczącej Rady Rodziców Pani Bognie Dec za jej zaangażowanie i wkład pracy na rzecz szkoły.

Życzymy jeszcze raz wszystkim Rodzicom wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Grono Pedagogiczne i Uczniowie SPK Luksemburg