Rekrutacja 2019/2020

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY OGŁASZA NABÓR NOWYCH UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020.

(Dotyczy kandydatów do rozpoczęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej oraz chętnych do rozpoczęcia po raz pierwszy nauki w naszej szkole w klasach wyższych)

Pierwszy etap: Wszystkich rodziców (lub opiekunów) zainteresowanych zapisem dziecka do naszej szkoły po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i zebranie potrzebnych dokumentów oraz informacji. Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2019 ukończony 7 rok życia (rok urodzenia 2012). Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadanych miejsc. 

Drugi etap: Osobiste przedstawienie wymaganych dokumentów, złożenie dokumentacji rekrutacyjnej (załączniki) i podpisanie formularza zgłoszeniowego w wybranym przez siebie terminie. Proponowane terminy to dni 27.04, 04.05, 11.05 w godzinach: 10:45-12:45. Miejsce dokonywania zapisu to: 20, rue Nicolas Hein L-1721 Luxembourg, III piętro.

 Uwaga! W związku z żałobą narodową w Luksemburgu, termin 4 maja zostaje odwołany, rekrutacja zostaje przedłużona do 18 maja.

WYMAGANE DO PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTY:

 

•  polski paszport, dowód osobisty lub polski akt urodzenia dziecka wraz PESELEM, w przypadku braku polskich dokumentów można dokonać zapisu na podstawie paszportu dziecka lub innego dokumentu tożsamości, w tej sytuacji rodzice dziecka składają dodatkowe oświadczenie o polskim pochodzeniu dziecka - do wglądu

świadectwo ukończenia poprzedniej klasy w Polsce, w szkole lokalnej, międzynarodowej lub przy innej placówce dyplomatycznej (nie dotyczy klas pierwszych szkoły podstawowej)

 

Dokumentację rekrutacyjną stanowią:

a) wniosek o przyjęcie ucznia do SPK – załącznik nr 1,

b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPK – załącznik nr 2,

c) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych -  załącznik nr 3,

d) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych- załącznik nr 4 i 5

e) zaświadczenie z gminy o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki- niedostarczenie zaświadczenie w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK. 

To zaświadczenie sklada sie raz, przy przyjeciu ucznia do SPK. W przypadku zmiany szkoly lokalnej musi byc aktualizowane),

 

Prosimy także o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o naszej placówce, jakie zamieszczamy na stronie internetowej. 

 

Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do naszej szkoły prosimy o wypełnienie deklaracji kontynuacji nauki i dostarczenie ich wychowawcom do dnia 18.05.2019.