Rekrutacja 2020/2021

SZKOŁA POLSKA OGŁASZA NABÓR NOWYCH UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

(Dotyczy kandydatów do rozpoczęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej oraz chętnych do rozpoczęcia po raz pierwszy nauki w naszej szkole w klasach wyższych)

Pierwszy etap: Wszystkich rodziców (lub opiekunów) zainteresowanych zapisem dziecka do naszej szkoły po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i zebranie potrzebnych dokumentów oraz informacji. Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2020 ukończony 7 rok życia (rok urodzenia 2013). Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadanych miejsc. 

 Uwaga! W związku z  sytuacją epidemiologiczną w Luksemburgu, proszę o wysłanie e-maila na luksemburg@orpeg.pl i załączenie wszystkich dokumentów (patrz załączniki) potrzebnych do zapisu dziecka.

                                            W tym roku rekrutacja wyłącznie online !!! do 31 maja 2020 !!! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

WYMAGANE DO PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTY:

 

•  polski paszport, dowód osobisty lub polski akt urodzenia dziecka wraz PESELEM, w przypadku braku polskich dokumentów można dokonać zapisu na podstawie paszportu dziecka lub innego dokumentu tożsamości, w tej sytuacji rodzice dziecka składają dodatkowe oświadczenie o polskim pochodzeniu dziecka - do wglądu

świadectwo ukończenia poprzedniej klasy w Polsce, w szkole lokalnej, międzynarodowej lub przy innej placówce dyplomatycznej (nie dotyczy klas pierwszych szkoły podstawowej)

 

Dokumentację rekrutacyjną stanowią:

a) wniosek o przyjęcie ucznia do SP – załącznik nr 1,

b) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SP – załącznik nr 2,

c) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych -  załącznik nr 3,

d) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych- załącznik nr 4 i 5

e) zaświadczenie z gminy o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki- niedostarczenie zaświadczenie w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SP. Uczniowie klas pierwszych proszeni są o doniesienie zaświadczenia do wychowawcy do 15 października 2020 roku.

To zaświadczenie sklada sie raz, przy przyjeciu ucznia do SP. W przypadku zmiany szkoly lokalnej musi byc aktualizowane.

 

Prosimy także o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o naszej placówce, jakie zamieszczamy na stronie internetowej. 

 

Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do naszej szkoły prosimy o przesłanie e-maila do wychowawców klas informującego o woli przedłużenia nauki w Szkole Polskiej do 30 kwietnia 2020 roku