Spotkanie Rady Rodziców

W dniu 03.06.2017 o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców (RR) w sali koło biblioteki na trzecim piętrze.
Celem spotkania jest:
1. przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania z dnia 01.04.2017,
2. pomoc przy organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka,
3. zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy!
Z poważaniem,
Rada Rodziców SPK Luksemburg