Spotkanie Rady Rodziców

W dniu 27.01.2018 o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców (RR) w sali koło biblioteki na trzecim piętrze.
Celem spotkania jest:
1. Omówienie budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2017-2018.
2. Organizacja najbliższej imprezy karnawałowej.
3. Omówienie harmonogramu / kalendarza akcji na aktualny rok szkolny.

Wszystkich wybranych przedstawicieli klas oraz zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy!
Z poważaniem,
Rada Rodziców SPK Luksemburg