Szkolny Konkurs Recytatorski

Szkolny Konkurs Recytatorski

Organizatorem konkursu jest Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Luksemburgu
Opiekunowie konkursu:
• Iwona Skałecka – kierownik SPK Luksemburg
• Gabriela Kaziuk - nauczycielka języka polskiego oraz opiekun biblioteki szkolnej
• Grazyna Guz – reprezentant Rodzicow
• Julia Dziurdzia – absolwentka SPK Luksemburg oraz wolontariusz szkolny
Cele konkursu:
• popularyzowanie poezji dziecięcej,
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• promowanie talentu uczniów,
• zainteresowanie dzieci poezją,
• kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
• zachęcanie do występów na scenie,
• prezentacja umiejętności dzieci,
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów SPK w Luksemburgu
• liczba uczestników z poszczególnych klas jest dowolna,
• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu z kanonu poezji dziecięcej,
• konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych - klasy I-III, klasy IV-VI, klasa VII i gimnazjalna
• zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców klas do 26.05.2018 r.
• eliminacje odbędą się 2 czerwca, ogloszenie laureatow - drogą mailową pod koniec dnia
• czas recytacji: - klasy I-III – do 3 minut – klasy IV- I gimnazjum – do 10 minut
Kryteria oceny
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• interpretacja tekstu (tempo, intonacja, dykcja)
• kultura słowa,
• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój,)
Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu.
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Laureaci konkursu wystąpią przed większą publicznością podczas
Dnia Rodziny organizowanego 9 czerwca przez SPK Luksemburg
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy za udział w konkursie.