Witaj Szkoło!

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy w naszej szkole 16 września.

Zajęcia odbędą się zgodnie z planem lekcji dla odpowiedniej klasy.
Zapraszamy Rodziców na krótkie spotkanie informacyjne z wychowawcą klasy podczas I lekcji (dla danej klasy).
Zakończenie zajęć dla uczniów – według planu.

Przypominamy o zapewnieniu bezpieczeństwa przed zajęciami, w czasie zajęć i po ich zakończeniu: na terenie szkoły obowiązuje nakaz odprowadzania do klas i odbierania dzieci z sal lekcyjnych przez opiekunów/rodziców. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie szkoły.

Ewentualne pytania, uwagi czy prośby Państwa o zmianę klasy (dotyczy klasy 3 i 4) proszę kierować mailowo na adres: luksemburg@orpeg.pl