Wyniki dyktanda polonijnego w Beneluxie 2019r.

W roku szkolnym 2018/2019 niestety nie znalazł się żaden laureat dyktanda wśród naszych uczniów. Nie mamy wątpliwości, że w przyszłym roku będzie inaczej!

W załączniku poniżej znajduje się protokół z posiedzenia Komisji sprawdzającej teksty dyktanda. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział!

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.