Wywiadówka

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na krótkie spotkanie z wychowawcą w dniu 11.02.2017 o godzinie 8.30 dla klasy I, II a, III a, V i VI, a dla klasy II b, III b, IV i I gimnazjum o godzinie 12.00. Zebranie ma na celu przekazanie informacji o klasie i przedstawienie wyników nauczania za I semestr.
Grono pedagogiczne SPK