Zaczynamy nowy rok szkolny!

22 września rozpoczyna się rok szkolny 2018/2019 w SPK w Luksemburgu. W zakładce "dla ucznia" zamieszczony jest kalendarz zajęć szkolnych oraz plan lekcji.
Nowa siedziba szkoły to Lycee des Arts et Metiers - Site Dommeldange, 20, rue Nicolas Hein, L-1721 Luxembourg

Klasy 1-3 zaczynają zajęcia o godzinie 8.30 lub 12.00 (według planu), klasy 4 i starsze - od 8.00 lub 12.00 (zgodnie z planem).
Zapraszamy Rodziców na krótkie spotkanie informacyjne z wychowawcą klasy podczas I lekcji (dla danej klasy). Rodzice klasy 7 proszeni są o przyjście na spotkanie o godzinie 11.30.
Zakończenie zajęć I dnia - zgodnie z planem.
Numery sal, w których odbywać się będą zajęcia zostaną podane wkrótce.
Prosimy o parkowanie w wyznaczonych do tego miejscach.
Przypominamy o zapewnieniu bezpieczeństwa przed zajęciami, w czasie zajęć i po ich zakończeniu: na terenie szkoły obowiązuje nakaz odprowadzania do klas i odbierania dzieci z sal lekcyjnych przez opiekunów/rodziców. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie szkoły.

W załączniku życzenia Dyrektor ORPEG p. Anny Radeckiej na nowy rok szkolny

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom udanego roku 2018/2019!

ZałącznikRozmiar
Plik list Dyrektor ORPEG.docx93.26 KB