Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Szkoły Polskiej w Luksemburgu (APEEPL) zaprasza na zajęcia dodatkowe (taneczne i plastyczne) dla dzieci w wieku 6-10 lat. Zajęcia odbywać się będą w soboty zgodnie z kalendarzem SPK. Startujemy 29 września!
Szczegółowe informacje oraz formularz można znaleźć w poniższych linkach:
Zajęcia taneczne: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC8TIBpoWbSbz4ftcW60WoX3lQtyYD...
Zajęcia plastyczne: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_Opdu-92zOwBHliR1SH7XlMQ5Hnwb...
oraz na stronie www.rodzice.lu