Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Sobota 6 lipca jest dniem uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019 i rozdania świadectw. 

Przypominamy, że warunkiem wydania świadectwa szkolnego jest rozliczenie się z biblioteką oraz oddanie wypożyczonych na rok szkolny podręczników (zostały one zakupione z dotacji MEN i mają służyć kolejnym uczniom danej klasy).

Program uroczystości:

 10:00 - wspólna dla wszystkich klas oficjalna ceremonia zakończenia roku szkolnego z występem artystycznym – w auli szkolnej

 10:45 - rozdanie świadectw i nagród dla wszystkich uczniów – w salach lekcyjnych 

 

Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019!

Kierownik i Rada Pedagogiczna SPK Luksemburg