ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY OGŁASZA NABÓR NOWYCH UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017.
(Dotyczy kandydatów do rozpoczęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej oraz chętnych do rozpoczęcia po raz pierwszy nauki w naszej szkole w klasach wyższych)

Pierwszy etap: Wszystkich rodziców (lub opiekunów) zainteresowanych zapisem dziecka do naszej szkoły po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie. Po zmianie ustawy o oświacie obowiązek szkolny obejmuje w tym roku dzieci 7-letnie (rocznik urodzenia 2009), przyjmujemy do klasy pierwszej także dzieci 6-cio letnie.

Drugi etap: Osobiste przedstawienie wymaganych dokumentów i podpisanie formularza zgłoszeniowego w wybranym przez siebie terminie. Proponowane terminy to dni 23.04, 30.04 i 07.05 w godzinach 15.15- 15.45 dla rodziców, którzy zapisują pierwsze dziecko, a rodziców, którzy już mają dzieci w naszej szkole zapraszamy w godzinach 11.45 - 12.00. Miejsce dokonywania zapisu to Lycée Technique des Arts et Métiers, 19 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, piętro 3, sala 315.

WYMAGANE DO PRZEDSTAWIENIA DOKUMENTY:

• polski paszport, dowód osobisty lub polski akt urodzenia dziecka wraz PESELEM, w przypadku braku polskich dokumentów można dokonać zapisu na podstawie paszportu dziecka lub innego dokumentu tożsamości, w tej sytuacji rodzice dziecka składają dodatkowe oświadczenie o polskim pochodzeniu dziecka
• świadectwo ukończenia poprzedniej klasy w Polsce, w szkole lokalnej, międzynarodowej lub przy innej placówce dyplomatycznej (nie dotyczy klas pierwszych szkoły podstawowej)
Prosimy także o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o naszej placówce, jakie zamieszczamy na stronie internetowej.

Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do naszej szkoły prosimy o wypełnienie deklaracji kontynuacji nauki, które zostaną przekazane uczniom i dostarczenie wychowawcom do dnia 07.05. 2016