Zmiana organizacji roku szkolnego

W związku z udziałem całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli w zaplanowanej na dzień 18 czerwca 2017 (niedziela) imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka, dzień ten zostaje włączony do kalendarza wyznaczonych w roku szkolnym 2016/2017 zajęć szkolnych w miejsce zajęć zaplanowanych na dzień 8 lipca 2017, które są odwołane.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia 1 lipca 2017 i dzień ten będzie ostatnim dniem zajęć w obecnym roku szkolnym