AKTUALNOŚCI

Spotkanie Rady Rodziców

W dniu 23.09.2017 o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców (RR) w sali koło biblioteki na trzecim piętrze.
Celem spotkania jest:
przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu z poprzedniego roku szkolnego 2016-2017.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy!
Z poważaniem,
Rada Rodziców SPK Luksemburg

Witaj Szkoło!

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy w naszej szkole 16 września.

Zajęcia odbędą się zgodnie z planem lekcji dla odpowiedniej klasy.
Zapraszamy Rodziców na krótkie spotkanie informacyjne z wychowawcą klasy podczas I lekcji (dla danej klasy).
Zakończenie zajęć dla uczniów – według planu.

Przypominamy o zapewnieniu bezpieczeństwa przed zajęciami, w czasie zajęć i po ich zakończeniu: na terenie szkoły obowiązuje nakaz odprowadzania do klas i odbierania dzieci z sal lekcyjnych przez opiekunów/rodziców. Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie szkoły.

Spotkanie Rady Rodziców

W dniu 03.06.2017 o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców (RR) w sali koło biblioteki na trzecim piętrze.
Celem spotkania jest:
1. przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania z dnia 01.04.2017,
2. pomoc przy organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka,
3. zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy!
Z poważaniem,
Rada Rodziców SPK Luksemburg

Zmiana organizacji roku szkolnego

W związku z udziałem całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli w zaplanowanej na dzień 18 czerwca 2017 (niedziela) imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka, dzień ten zostaje włączony do kalendarza wyznaczonych w roku szkolnym 2016/2017 zajęć szkolnych w miejsce zajęć zaplanowanych na dzień 8 lipca 2017, które są odwołane.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się dnia 1 lipca 2017 i dzień ten będzie ostatnim dniem zajęć w obecnym roku szkolnym

Spotkanie Rady Rodziców 1 kwietnia 2017

W dniu 01.04.2017 o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców (RR) w sali koło biblioteki na trzecim piętrze.

Celem spotkania jest:
1. przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania z dnia 28.01.2017,
2. pomoc przy organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka,
3. skladka na budzet dzialalnosci RR na rok 2016/1017,
4. wycieczka zaplanowana na dzien 21/05/2017,
5. religia w języku polskim.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,
Rada Rodziców SPK Luksemburg

Wywiadówka

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na krótkie spotkanie z wychowawcą w dniu 11.02.2017 o godzinie 8.30 dla klasy I, II a, III a, V i VI, a dla klasy II b, III b, IV i I gimnazjum o godzinie 12.00. Zebranie ma na celu przekazanie informacji o klasie i przedstawienie wyników nauczania za I semestr.
Grono pedagogiczne SPK

Bal Karnawałowy

Grono pedagogiczne i Rada Rodziców zapraszają wszystkich uczniów na Bal Karnawałowy 2017.
Odbędzie się on 11.02.2017, w godzinach 10.30 – 11.45 dla I grupy (klasa I, II a, III a, V i VI)
i 12.30-13.45 dla II grupy (klasa II b, III b, IV i I gimnazjum).
Zabierzcie ze sobą dobry humor!

W dniu 28.01.2017 o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców (RR) w sali koło biblioteki na trzecim piętrze.

Celem spotkania jest:

1. przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania z dnia 10.12.2016 oraz z dnia 14.01.2017

2. składka na RR na rok 2016/1017

3. omówienie organizacji najbliższej imprezy karnawałowej planowanej na dzień 11.02.2017.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,

Rada Rodziców SPK Luksemburg

Strony

Subskrybuj przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga RSS