AKTUALNOŚCI

Szkoła Polska od 1 września 2019

Na przełomie lutego i marca 2019 roku symbolicznie ogłoszono zmianę nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) na Szkołę Polską. Przypomnijmy, że zmiana nastapiła w dawnym SPK im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu (zob. foto). Od 1 września br. wszystkie Szkolne Punkty Konsultacyjne (SPK) zmieniają oficjalnie nazwę na Szkoły Polskie.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Sobota 6 lipca jest dniem uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019 i rozdania świadectw. 

Przypominamy, że warunkiem wydania świadectwa szkolnego jest rozliczenie się z biblioteką oraz oddanie wypożyczonych na rok szkolny podręczników (zostały one zakupione z dotacji MEN i mają służyć kolejnym uczniom danej klasy).

Program uroczystości:

 10:00 - wspólna dla wszystkich klas oficjalna ceremonia zakończenia roku szkolnego z występem artystycznym – w auli szkolnej

 10:45 - rozdanie świadectw i nagród dla wszystkich uczniów – w salach lekcyjnych 

 

Nauka pierwszej pomocy

Nauka pierwszej pomocy w formie zabawy

  Dnia 8 czerwca 2019 roku w naszej szkole gościła dyplomowana pielęgniarka pracująca w luksemburskiej klinice Pani Barbara Ryguła. Przeprowadziła zajęcia dla najmłodszych uczniów z  zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Wyniki dyktanda polonijnego w Beneluxie 2019r.

W roku szkolnym 2018/2019 niestety nie znalazł się żaden laureat dyktanda wśród naszych uczniów. Nie mamy wątpliwości, że w przyszłym roku będzie inaczej!

W załączniku poniżej znajduje się protokół z posiedzenia Komisji sprawdzającej teksty dyktanda. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział!

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Strony

Subskrybuj przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga RSS