Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Aktualności

O szkole

O szkole

Organem nadrzędnym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie (website: www.orpeg.pl) działający przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Luksemburgu wynajmuje w soboty pomieszczenia szkolne od luksemburskiej szkoły Lycée des Arts et Métiers 20, rue Nicolas Hein, L- 1721 Luxembourg Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143).

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć