Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Akty prawne

Regulamin rekrutacji uczniów do szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

Statut Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu