Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Dokumenty

księga uczniów, ewidencja wydanych świadectw, rejestr wydanych legitymacji szkolnych, ewidencja akt osobowych pracowników, księgi inwentarzowe, księgi druków ścisłego zarachowania, rejestr zarządzeń wewnętrznych, rejestr upoważnień, rejestr skarg i wniosków, księga kontroli

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: