Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Grono pedagogiczne

Kierownik SP

Dominika Chrostek-Nowak
e-mail: luksemburg@orpeg.pl

Język polski

Magdalena Wiejak
e-mail: magdawiejak2907@gmail.com

Dominika Chrostek – Nowak
e-mail: dominikachrosteknowak@gmail.com

Wiedza o Polsce

Magdalena Osiewała
e-mail: magdalenasufryt@gmail.com

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Dros
e-mail: barbara.dros@gmail.com

Małgorzata Bednarek
e-mail: m_bednarek142@o2.pl

Justyna Sowińska
e-mail: justyna.klawa@gmail.com

Biblioteka

Magdalena Osiewała
e-mail: magdalenasufryt@gmail.com