Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Grono pedagogiczne

Dyrektor SP

Justyna Sowińska
e-mail: luksemburg@orpeg.pl

Język polski

Magdalena Wiejak
e-mail: magdalena.wiejak@orpeg.pl

Dominika Chrostek – Nowak
e-mail: dominika.chrostek-nowak@orpeg.pl

Wiedza o Polsce

Magdalena Osiewała
e-mail: magdalena.osiewala@orpeg.pl

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Marciniak – Dros
e-mail: barbara.marciniak-dros@orpeg.pl

Agnieszka Bargiel-Pawęza
e-mail: agnieszka.bargiel-paweza@orpeg.pl

Justyna Sowińska
e-mail: justyna.sowinska@orpeg.pl

Sylwia Chmura
e-mail: sylwia.chmura@orpeg.pl

 

Biblioteka

Justyna Sowińska
e-mail: justyna.sowinska@orpeg.pl