Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Kontakt

Zajęcia odbywają się w Lycée des Arts et Métiers

Site Dommeldange,
20, rue Nicolas Hein
L- 1721 Luxembourg

Adres do korespondencji:

e-mail: luksemburg@orpeg.pl