Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Patron Szkoły

Maria Skłodowska-Curie uzyskała największą liczbę głosów i tym samym została naszą kondydatką na patronkę szkoły. Wkrótce zostanie wdrożona procedura nadania imienia szkole.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w procesie wyboru patrona.

 

Podsumowanie wyborów znajduje się w załączonej prezentacji.

Do pobrania