Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Plan lekcji

Opiekunowie klas w roku szkolnym 2023/2024

 • Klasa Ia – Małgorzata Bednarek
 • Klasa Ib – Małgorzata Bednarek
 • Klasa IIa – Justyna Sowińska
 • Klasa IIb – Sylwia Chmura
 • Klasa IIIa i III b – Barbara Marciniak-Dros
 • Klasa IVa – Magdalena Osiewała
 • Klasa Va – Magdalena Wiejak
 • Klasa Vb – Magdalena Osiewała
 • Klasa VIa – Magdalena Wiejak
 • Klasa VIb – Dominika Chrostek-Nowak
 • Klasa VII i VIII (klasa łączona) – Dominika Chrostek-Nowak

We wszelkich sprawach dotyczących przekazywania informacji na temat uczniów z danych klas oraz wsparcia przy organizacji różnorodnych uroczystości, konkursów prosimy o kontakt z opiekunem klasy za pośrednictwem maila, jak również osobiście przed lub po zajęciach dydaktycznych.

 

Do pobrania