Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Podręczniki

Wszystkie podręczniki i ćwiczenia zakupione zostają z dotacji państwowej.
Podręczniki są wpisane do zasobów biblioteki szkolnej i wypożyczane uczniom na czas roku szkolnego.
Według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczniki zakupione z dotacji mają służyć przez trzy kolejne lata, a w przypadku zniszczenia czy zagubienia podręcznika przez ucznia, ponosi on materialną odpowiedzialność za zakup nowego egzemplarza.

W roku szkolnym 2023/2024 dla poszczególnych klas obowiązują następujące podręczniki:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa 1
Elementarz Odkrywców 1 – podręcznik i ćwiczenia. Zeszyt do kaligrafii (wydawnictwo Nowa Era)

Klasa 2
Elementarz Odkrywców 2 – podręcznik i ćwiczenia (wydawnictwo Nowa Era)

Klasa 3
Elementarz Odkrywców 3 – podręcznik i ćwiczenia (wydawnictwo Nowa Era)

Język polski

Klasa 4
Język polski 4. Między nami – podręcznik i ćwiczenia (GWO)

Klasa 5
Język polski 5. Między nami – podręcznik i ćwiczenia (GWO)

Klasa 6
Język polski 6. Nowe Słowa na Start!– podręcznik i ćwiczenia (wydawnictwo Nowa Era)

Klasa 7
Język polski 7. Nowe Słowa na Start!– podręcznik i ćwiczenia (wydawnictwo Nowa Era)

Klasa 8

Język polski 8. Nowe Słowa na Start!– podręcznik i ćwiczenia (wydawnictwo Nowa Era)

Wiedza o Polsce

Klasa 4
Podróże w czasie 5 – podręcznik i ćwiczenia (GWO)

Klasa 5
Podróże w czasie 5 – podręcznik i ćwiczenia (GWO)

Klasa 6
Podróże w czasie 6 – podręcznik i ćwiczenia (GWO)

Klasa 7
Podróże w czasie 7 – podręcznik i ćwiczenia (GWO)

Klasa 8

Podróże w czasie 8 – podręcznik i ćwiczenia (GWO)