Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie LUKSEMBURGA

Rekrutacja

 

ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PRZY AMBASADZIE RP W LUKSEMBURGU 2024/2025

 

Dotyczy kandydatów do rozpoczęcia nauki w klasie 1 szkoły podstawowej uzupełniającej oraz chętnych do rozpoczęcia po raz pierwszy nauki w naszej szkole w klasach wyższych.

 

  • Wszystkich rodziców (lub opiekunów) zainteresowanych zapisem dziecka do naszej szkoły po raz pierwszy prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji ( załącznik poniżej) i zebranie potrzebnych dokumentów oraz informacji. Do klasy 1 przyjmowane będą dzieci mówiące po polsku urodzone w roku 2017, które spełniają obowiązek szkolny w lokalnym systemie edukacji. Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadanych miejsc.
  • Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną. Prosimy o wysłanie e-maila na adres rekrutacja.luksemburg@orpeg.pl  w tytule wpisując: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której rodzic zapisuje dziecko (np. Jan Kowalski klasa 1 ) i załączenie wszystkich dokumentów (załączniki poniżej) potrzebnych do zapisu dziecka.
  • Rekrutacja trwa do 31 maja 2024 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Dokumenty rekrutacyjne należy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI

 

 

DOKUMENTACJĘ REKRUTACYJNĄ STANOWIĄ:

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły (powinien być podpisany przez obojga rodziców) – załącznik nr 1;
  2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2;
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b;
  4. zaświadczenie ze szkoły lokalnej lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4; (zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły; w przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane);
  5. powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5.

 

Dokument do wglądu po rozpoczęciu roku – polski paszport, dowód osobisty lub polski akt urodzenia dziecka wraz PESELEM, w przypadku braku polskich dokumentów można dokonać zapisu na podstawie paszportu dziecka lub innego dokumentu tożsamości, w tej sytuacji rodzice dziecka składają dodatkowe oświadczenie o polskim pochodzeniu dziecka.

 

Prosimy także o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o naszej placówce, jakie zamieszczamy na stronie internetowej.

 

 

 

 

Do pobrania